Oferta

Specjalizujemy się w kompleksowej ocenie stanu technicznego obiektów wysokich z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

Ekspertyzy stanu technicznego budowli

– pobieranie próbek do badań, sporządzanie wytycznych naprawy

Przeglądy stanu technicznego obiektów

– inwentaryzacje uszkodzeń, sporządzanie dokumentacji fotograficznej

Przeglądy stanu technicznego wnętrz kominów

– inwentaryzacje uszkodzeń sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej

Pomiary geodezyjne

– wychylenie z pionu, przesunięcie budowli, pomiary wysokości i inwentaryzacje wymiarowe

Obliczenia

– statyczno-wytrzymałościowe i termiczne, przedmiarowanie robót na podstawie inwentaryzacji uszkodzeń

Projekty techniczne budowli i konstrukcji

– projekty modernizacji, projekty technologii i organizacji robót

Oferujemy wykonanie oświetlenia przeszkodowego lotniczego na kominach oraz innych wysokich budowlach zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych.

– wykonanie instalacji elektrycznych ( projekt + wykonawstwo)
– montaż źródeł światła odpowiednich do danego obiektu
– wykonanie rozdzielnic sterujących dopasowanych do indywidualnych potrzeb
– wykonanie wszelakich pomiarów elektrycznych
– serwis oraz przeglądy gwarancyjne

Remonty, rozbiórki oraz modernizacje:

– skuwanie uszkodzonych fragmentów konstrukcji żelbetowych do zdrowego podłoża
– cięcie narzędziami o ostrzach diamentowych fragmentów konstrukcji przeznaczonych do usunięcia
– montaże i naprawy osprzętu stalowego kominów, instalacji odgromowych oraz oświetlenia przeszkodowego
– naprawy murów ceglanych — spoinowanie, przemurowania itp.
– naprawy spękań murów żelbetowych i ceglanych metodą injekcji
– naprawy kominów stalowych
– wykonanie zabezpieczeń powierzchni kominów i innych budowli materiałami nowej generacji;
– zabudowa na kominach zwężek stalowych lub ceramicznych

Mamy również możliwość wykonania konstrukcji stalowych, np. galerii stalowych na kominy murowane i żelbetowe, zwężki kominowe, maszty i konstrukcje wsporcze stacji telefonii komórkowej itp.

– rozbiórki starych konstrukcji stalowych, remonty i adaptacje budowli w zakresie niezbędnym do montażu nowych konstrukcji i późniejszego ich bezpiecznego użytkowania
– wykonywanie (spawanie) konstrukcji stalowych, kontrola jakości spoin
– dostawa konstrukcji na teren budowy i montaż